Pegawai Tadbir Gred N41 Suruhanjaya Intergriti Agensi Penguatkuasaan

Suruhanjaya Intergriti Agensi Penguatkuasaan provide terms, conditions and specifications of the Job as Pegawai Tadbir Gred N41 which will be placed in Putrajaya

Below are the complete of requirements, job specifications, schedule of interviews and addresses and contact (email or phone number) of The Company.


Company
Suruhanjaya Intergriti Agensi Penguatkuasaan
Location
Putrajaya
City

State
M16
Country
MY
Published at
Sat, 29 Nov 2014 19:11:06 GMT


Job Description

Kelayakan:

 • Warganegara Malaysia;
 • Calon-calon lantikan hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran Dan Sokongan

Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan & Profesional

Taraf Jawatan : Tetap

Gred Gaji : N 41

Jadual Gaji : RM1,911.00 – RM8,646.00

Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00

Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) : RM300.00

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) : RM250.00

Bantuan Sara Hidup (BSH) : RM300.00

SYARAT LANTIKAN

 • Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan : RM1,911.00]
 • Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan : RM2,114.43]
 • Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; [Gaji Permulaan : RM2,216.64] atau
 • Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (calon yang mempunyai pengalaman dalam bidang pengauditan di Sektor Awam digalakkan memohon)

CARA MEMOHON

 • Permohonan hendaklah dibuat menggunakan borang permohonan jawatan EAIC yang boleh dimuat turun dari laman web EAIC di www.eaic.gov.my ;
 • Semua permohonan hendaklah disertakan gambar terbaru dan salinan Resume/ Ijazah/ Diploma/ Sijil-Sijil/ Surat Beranak/ Salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan;
 • Semua permohonan hendaklah mencatatkan jawatan yang dipohon di sudut atas sebelah kiri sampul surat; dan
 • Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan dengan mengemukakan salinan buku perkhidmatan dan salinan Laporan Penilaian Prestasi bagi tempoh 3 tahun (2011, 2012 dan 2013).
 • Permohonan hendaklah dihantar kepada:

  SETIAUSAHA

  SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (EAIC)

  ARAS 5, BLOK MENARA,

  BANGUNAN MENARA USAHAWAN

  NO.18, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2,

  62652 PUTRAJAYA

  (U.P: UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN)

  TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 15 DISEMBER 2014

  Sekiranya tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan, permohonan dianggap tidak berjaya.

  If You interested and meet the requirements please submit your application immedietly :

  To submit your application by online, click on the link labeled with Apply Click Here or Apply This Job at the bottom of this Job vacancy information. Hopefully you get your dream Job….!

  Notes :

  1. Kindly note that applying to this job also means that your application will be forwarded to employers with similar job vacancies available.
  2. If you do not wish for your resume to be forwarded to other employers, please do not apply to this job vacancy.
  3. Only shortlisted candidates will be notified